Debat: Hoe serieus neemt de politiek de Marokkaanse kiezer?

Datum:

24 / 02 / 2006

Soort:

Debat

Bezoekers:

70

Locatie:

Australielaan 6

ISM:

Stichting ISKB, SMT, stichting Etnopanel

Verslag:

Utrecht – Vrijdag 24 februari 2006 organiseerden het Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht (PMJU) en partners in samenwerking met SMT een politiekdebat voor de Marokkaanse kiesgerechtigden. Het

thema van het debat was de relatie tussen de politiek en de Marokkaanse kiezer. Voor het debat zijn schriftelijk acht politieke partijen uitgenodigd, deze acht partijen waren ook allemaal aanwezig. Ter promotie van het debat zijn er flyers gedrukt en is er via onze internetsite reclame gemaakt. Voor de inleiding bij het debat hebben wij drs. A. Vliegenthart, politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit, uitgenodigd. Wieger Rozema, tevens samenwerkingspartner, fungeerde als dagvoorzitter.

Het debat begon om half 7 met een verwelkoming door de dagvoorzitter. Vervolgens hield drs. A. Vliegenthart een presentatie over de politieke participatie van allochtone kiesgerechtigden en het belang van stemmen. Het debat was opgedeeld in 5 stellingen en per stelling 3 discussanten. De politieke partijen ontvingen een week vooraf aan het debat de stellingen en de indeling.

De stellingen van het debat omvatten de volgende terreinen: werkgelegenheid, achterstandswijken, onderwijs, beleid, jongeren & welzijnswerk en partijpolitiek. De exacte stellingen zijn als bijlage toegevoegd. Voor iedere stelling was er 15 minuten beschikbaar. Zowel het publiek als de panelleden konden per reactie maximaal 1 minuut spreken. Op deze manier konden zoveel mogelijk mensen aan het woord komen. Dit is naar ons inziens ook gelukt, de bezoekers waren allemaal erg betrokken bij de stellingen en hadden allen een eigen inbreng.

Het publiek was erg divers, naast Marokkanen waren er ook autochtonen aanwezig en van alle leeftijden. Verder was het aantal (Marokkaanse) vrouwen ook groot. We kunnen tevreden terug kijken op een geslaagde avond.

Foto’s:


Agenda

  • No events.

Momo tekent

Bea in Oman Meer Spotprenten


Nieuwsbrief

Poll

  • Ik heb behoefte aan meer....

    Resultaten

    Loading ... Loading ...